İş Güvenliği ve İş Ekipmanları yönetmeliklerine göre Elektrik Tesisatlarının Kontrolü bir yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunludur. Dönmez Elektrik, elektrik sektördeki tecrübesi ile elektrik tesisat kontrolünün periyodik olarak yapılması ve raporlanması konusunda faaliyet gösterir ve işinin uzmanı bir firmadır.

Elektrik Tesisat Kontrolü ve  Önemi

Elektrik Tesisat Kontrolü’nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanları Yönetmeliği EK III maddesince azami olarak 1 yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığının kontrolü için gerekli ve zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, madde 353 ve madde 354 uyarınca elektrik tesisat kontrolü zorunlu kılınmıştır ve işletmelerce yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca, Elektrik Tesisat Kontrolü’nün sadece tesis ilk kurulduğunda değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

Elektrik Tesisat Kontrolü Nasıl Yapılır? 

Elektrik tesisat kontrolünde işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemler arasında termal kamera ile kontrol oldukça önemlidir. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar, oluşan arıza sonucu nesnelerin yaymış oldukları kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürür ve termal görüntü olarak yansıtır. Bu şekilde sorunlu bölge tespit edilerek büyük hasara yol açmadan önce gerekli önlemler alınır. Termal kamera ile panolar ve ısınma olabilecek kısımlar kontrol edilip raporlanır.
Tesisteki kaçak akım koruma rölelerinin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilir. Süreklilik testi ile topraklama hattının son tüketiciye kadar ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

Tesisat Kontrolü Kimler Tarafından Yapılır?

Tesisat Kontrolü’nün Elektrik Mühendsileri Odası’na (EMO) kayıtlı ve elektrik iç tesisleri denetimi eğitimi almış sertifikalı Elektrik Teknikerleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Sektörün öncü ve en eski kurumlarından olan, Dönmez Elektrik bünyesindeki yetkin elektrik mühendisleri tarafından termal kamera ile ölçümlerin yapılması ve yapılan işlemlerinin raporlanması hizmetini eksiksiz bir şekilde sunmaktadır.

Elektrik Tesisat Kontrolü

İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir. Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’nin Madde 19 İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi’ne göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayeneler sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri hangi yönetmelikler çerçevesinde yapılıyor?
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ;25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları

Elektrik tesisatı periyodik kontrollerihangi süreler içinde yapılmalı?

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri;” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, periyodik olarak aşağıda belirtilen periyotlarda yapılır.

Sabit Tesisler İçin;
Sabit İşletme İçin: En az yılda 1 kez
Sabit Olmayan Tesisler İçin;
Sabit İşletme Elemanları İçin: En az yılda 1 kez, Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları için : En az 6 ayda 1 kez

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri ‘nde gerçekleştirilen kontroller ve ölçümler nelerdir?

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
*Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti.
*Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti).
*Gerilim düşümü ölçümleri.
*Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü.
*Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri.
*Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü.
*Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü.
*Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü.
*Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların  etiketlendirilmesinin kontrolü.
*Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü.
*Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü.
*Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü.
*Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü.
*Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü.
*Topraklama ölçüm ve kontrolleri.
*Çevrim empedansı ölçümleri.
*İzolasyon direnci ölçümleri.
*Termal kamera ile sıcaklık kontrolü.